Võistluse juhend

Kontrollajad

Kontrollaeg on maksimumaeg, mis on ette nähtud etapi või võistluse läbimiseks.

Täispikal distantsil: Ujumise finiš – 02:15 stardist; Jalgratta finiš – 08:00 ujumise stardist (võib ületada jätkates tavaliikluses), Jooksu  finiš – 17:00 ujumise stardist

Poolpikal distantsil: Ujumise finiš – 01:40 stardist; Jalgratta finiš – 05:00 ujumise stardist, Jooksu finiš – 09:00 ujumise stardist

Võistlusklassid täis- ja poolpikal triatlonil
 • mehed vanusevahemikes 18 – 39 (M)
 • mehed vanusevahemikes 40 – 49 (M 40)
 • mehed vanusega üle 50 (M 50+)
 • naised vanusevahemikes 18 – 39 (N)
 • naised vanusega üle 40 (N 40+)
 • võistkonnad (VK)

Võistlusklassid sprindiriatlonil, olümpiatriatlonil, avaveeujumisel, maantee eraldissõidul ja jooksudel

 • mehed (M)
 • naised (N)

Võistleja võistlusklassi määrab tema vanus 31. detsembri seisuga võistluse toimumise aastal. Võistkondadel on ainult üks võistluskategooria.

Osalustingimused

Võistlusest saavad osa võtta isikud, kel võistluspäevaks on täitunud 18 (sprindil 15) eluaastat; kes on tasunud osalustasu; kes stardidokumentide väljavõtul on esitanud  isikut tõendava dokumendi ja allkirjastanud avalduse, milles kinnitanud oma vabatahtlikku soovi võistlusest osa võtta ja teha seda omal riisikol.

Korraldaja poolt määratud maksimaalsed osalejamäärad on järgmised:

 • Täispikk distants: 150 individuaalosalejat ja 25 võistkonda
 • Poolpikk distants: 250 individuaalosalejat ja 75 võistkonda

 Võistlusmäärustik
 • Korraldaja võib antud Juhendis teha täiendusi ja muudatusi, mis toetavad korraldaja ning võistlejate huvisid ning parandavad võistluste kvaliteeti.
 • Ajamõõtmine toimub jala külge kinnitatavate kiipidega.
 • Peale lõpetamist või katkestamist tagastab võistleja kiibi võistlusametnikule. Kiibi kaotamise korral on hüvitis 70 eurot
 • Võistleja peab olema tutvunud ja täitma võistluse juhendit, järgima liikluseeskirja nõudeid ning võistlustoimkonna liikmete juhiseid.
 • Võistleja on vastutav oma varustuse eest ja peab jälgima, et see vastaks juhendile.
 • Võistleja ei tohi blokeerida kaasvõistlejat ega teha kaasvõistlejate liikumist takistavaid ootamatuid liigutusi.
 • Võistleja läbib kogu korraldajate poolt määratud distantsi. Kui võistleja distantsilt lahkub, peab ta rajale tagasi pöörduma samas punktis, kus ta lahkus.
 • Võistleja peab informeerima lähimat võistlustoimkonna liiget pärast rajalt lahkumist.
 • Abistajad ei tohi võistlejaid saata ei saateautodel, mootorratastel, jalgratastel ega ka joostes.
 • Võistlejad võivad kaasa võtta oma söögi ja joogi. Personaalsed abistajad võivad ametlikes värskenduspunktides sööki ja jooki kätte ulatada selleks määratud alal.
 • Prügi visatakse maha ainult vahetusalas ja rattarajal värskenduspunktis.
 • Võistleja ei kasuta kõrvaklappe, mobiiltelefoni, heli taasesitust võimaldavat varustust, ega teisi seadmeid, mis võivad segada liikumise ajal võistleja tähelepanu.
 • Vahetusalades ei ole rattasõit lubatud. Vahetusalas lükatakse ratast enda kõrval.
 • Võistleja võib vahetusalasse paigutada ainult vajaliku võistlusvarustuse.

 Reeglid ujumisetapil
 • Ujumisetapil järgitakse ITU rahvusvahelist määrustikku, välja arvatud juhul kui antud dokumendis on selgelt määratletud teisiti
 • Avaveeujumisel (ainult ujumisvõistlusel osalejatele) on ujumisülikonnad keelatud. Ujumisülikondade kasutamine triatlonis otsustatakse alljärgneva tabeli järgi:
  DISTANTS   KEELATUD ÜLE:   KOHUSTUSLIK ALLA:   PIKIM VEESOLEK
750 m 22.0 C 14.0 C 30 min
1500 m 22.0 C 14.0 C 1 h 10 min
3000 m 23.0 C 16.0 C 1 h 40 min
4000 m 24.0 C 16.0 C 2 h 15 min
 • Stardis ja finišis on lubatud põhjas käia ja joosta, samuti võib põhjas seista, kuid võistleja ei tohi kasutada veekogu põhja, ujuvaid- või statsionaarseid objekte edu saavutamiseks.
 • Võistleja võib põhjas seista või puhata hoides kinni liikumatutest objektidest nagu köied, poid või seisev paat.
 • Ametlik veetemperatuuri mõõtmine toimub 1 tund enne starti.
 • Ujumisprillid, ninaklambrid ja ujumismüts on lubatud. Kunstlikud vahendid nagu labad, lestad, sokid, kindad ja ujumistorud ei ole lubatud.

Reeglid rattaetapil
 • Rattaetapil järgitakse ITU rahvusvahelist määrustikku, välja arvatud juhul kui antud dokumendis on selgelt määratletud teisiti.
 • Võistleja kannab jalgrattakiivrit. Kiiver peab kogu rattaetapi vältel olema kindlalt kinnitatud ratta võtmise momendist kuni ratta asetamise momendini.
 • Korraldaja pakub võistlejatele ratta tehnilist abi.
 • Ratta detailide asendamisel võib kasutada kõrvalist abi.
 • Võistlejal ei ole lubatud tuules sõita. Tuules-sõidu tsoon ulatub 12 m esiratta esiservast tahapoole. VIDEO, KUIDAS HINNATA TUULESSÕITU
 • Kui võistlejast möödub teine võistleja, on ta ise vastutav tuulessõidu tsoonist väljajäämise eest. Võistlejast on möödutud, kui mööduja võistleja esiratas on eespool teise võistleja esirattast. Tuulessõidutsooni peab läbima 20 sekundi jooksul.
 • Võistlejal on number rattaetapil kinnitatud taha.

Reeglid jooksuetapil
 • Jooksuetapil järgitakse ITU rahvusvahelist määrustikku, välja arvatud juhul kui antud dokumendis on selgelt määratletud teisiti
 • Võistleja ei tohi jooksuetapil võistelda palja üla-, ega alakehaga.
 • Võistleja ei kasuta kurvide läbimisel postide, puude või teiste fikseeritud elementide abi.
 • Jooksuetapil peab number olema eestpoolt täielikult nähtav.

 Toimkonna juhendid

Ujumisraja detailne plaan

Rattaraja detailne plaan

Jooksuraja detailne plaan

Finišisala detailne plaan

Parkimine, värskenduspunktid, käimlad

Salvestamise plaan

Ajamõõtmise plaan