Registreerumistingimused

Registreerumistingimused, kehtivad alates 01.01.2015

Registreerimine

 • Triathlon Estonia Osavõtjate registreerimine toimub võistluse kodulehel internetis aadressil triathlonestonia.ee. Registreerimiseks tuleb täita registreerimisleht.
 • Korraga saab registreerida ja maksta ühe individuaalvõistleja või võistkonna osaluse.
 • Kui soovite teha grupi registreerimist (min 5 inimest/võistkonda), kirjutage palun urmas@triathlonestonia.ee.
 • Võistkonna registreerimise esitab võistkonna kapten, kes esindab registreerumisel kõiki võistkonna liikmeid ja annab kõikide liikmete nimel vajalikud kinnitused ja nõusolekud.
 • Registreerimislehe esitamisega kinnitab registreeruja alljärgnevat:
  • olen tutvunud võistluse juhendiga, sellest aru saanud ja kohustun seda järgima
  • olen tutvunud registreerumistingimustega, neist aru saanud ja nõustun nende tingimustega
  • olen teadlik riskidest, mis kaasnevad pikaajalise füüsilise pingutusega; olen isiklikult vastutav oma tervisliku seisundi eest; olen isiklikult vastutav oma varustuse eest, mis ei ole jäetud korraldajate valve alla; olen  piisava ujumisoskusega; kohustun täitma liiklusseaduse nõudeid
  • annan korraldajatele loa minu nime ja foto kasutamiseks Triathlon Estonia turundus- ja reklaammaterialides
  • annan selge ja teadliku nõusoleku võistluse korraldajale enda isikuandmete töötlemiseks ja kasutamiseks ulatuses, mis on vajalik Triathlon Estonia korraldamiseks
 • Kinnitus osaleja edukale registreeringule on osavõtja nimi stardiprotokollis. Stardiprotokoll asub võistluse kodulehel.
 • Osaleja nimi ilmub stardiprotokolli pärast osalustasu tasumist. Osalustasu saab tasuda pangalingi kaudu või kasutades krediitkaarti registreerimislehe täitmise järgselt võistluse kodulehel.
 • Registreerimine internetis lõpeb võistluseelsel päeval kell 15:00
 • Kui Teil ei ole võimalik registreerida kodulehe kaudu, siis palun kirjutage aadressil urmas@triathlonestonia.ee. Seejärel saadame Teile registreerimislehe.
 • Kui Te soovite makstud osalustasu kohta arvet ettevõttele, palun kirjutage aadressil urmas@triathlonestonia.ee, lisades oma kirjale kindlasti ettevõtte kontaktandmed

Osalustasude tagastus

 • Makstud osalustasusid võistluse korraldaja ei tagasta.
 • Kui registreeruja ei saa mistahes põhjusel võistlusel osaleda, saab makstud osalustasu üle kanda 100% ulatuses järgmisse aastasse, kui vastav kirjalik teatis on võistluse korraldajale esitatud vähemalt 30 päeva enne võistluse toimumist 50% osalustasust kantakse järgmisse aastasse, kui kirjalik teade on saadetud vähemalt 10 päeva enne võistlust. Hilisemaid avaldusi ei rahuldata.

Ümberregistreerimine

 • Kui registreerunu ei saa mistahes põhjusel võistlusel osaleda, saab makstud osalustasu üle kanda täies ulatuses teisele võistlejale. Kirjalik teatis uue võistleja andmetega peab olema edastatud võistluse korraldajale vähemalt 2 nädalat enne. Hiljem ümberregistreerimist ei toimu.
 • Kui võistkonna registreeringus on vaja andmeid muuta või liikmeid vahetada, siis tuleb vastavasisuline informatsioon edastada võistluse korraldaja e-mailile urmas@triathlonestonia.ee

Üldsätted

 • Osalustasud Triathlon Estonia võistluseks on avaldatud võistluse kodulehel
 • Võistluse korraldajal on õigus mistahes ajal teha muudatusi võistluse juhedisse ja registreerimis-tingimustesse
 • Registreeruja kohustub esitama tõesed andmed. Võistluse korraldaja ei vastuta registreerunu poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud või nendest tulenevate tagajärgede eest.